Hlavná stránka

Občan 

Samospráva

Verejné obstaravanie

 

O obci 

Organizacie v obci

 

Profil verejného obstarávateľa

V súlade s ustanoveniami § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon") je obec

Kučín

verejným obstarávateľom

 

Identifikačné údaje

Verejný obstarávateľ: Obec Kučín
Sídlo: Kučín 57, 086 12 Kurima
IČO: 00 322 229
DIČ: 2020778848
Bankové spojenie: Prima banka
Číslo účtu: SK04 5600 0000 0036 2038 0001
Štatutárny zástupca: Vincent Breznický, starosta obce
Telefónne číslo: +421 54 73 911 28
Kontaktná osoba: Vincent Breznický
Telefónne číslo: +421 54 73 911 28
e-mail: podatelna@kucin.eu

Verejným obstarávaním podľa uvedeného zákona sú postupy, ktorými sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb, súťaž návrhov, zadávanie koncesií na stavebné práce a zadávanie koncesií na služby a správu vo verejnom obstarávaní. Zákon upravuje pravidlá postupu verejného obstarávania pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek. Oznámenie o zadávaní podlimitných zákaziek bez využitia elektronického trhoviska, oznámenie o zadávaní nadlimitných zákaziek a ďalšie informácie týkajúce sa verejného obstarávania obec zverejňuje na internetovej stránke obcewww.kucin.eu a v profile verejného obstarávateľa zriadenom na internetovej stránke www.uvo.gov.sk.  


Erb obce

Pracovná doba

Pondelok
8:00 - 12:00
13:00 - 16:00

Utorok
8:00 - 12:00
13:00 - 16:00

Streda
8:00 - 12:00
13:00 - 16:00

Štvrtok
8:00 - 12:00
13:00 - 16:00

Piatok
8:00 - 12:00
13:00 - 16:00

Základné informácie

Samosprávny kraj
Prešovský

Región
Horný Šariš

Mikroregión
Stredná Topľa

Okres
Bardejov

Počet obyvateľov
316

Prvá písomná zmienka
1335

Matričný úrad
Kurima

Rozloha
719,3927 ha

Kontakt

Obecný úrad
Kučín 57
086 12 Kurima

Telefón
+421 948 592 581
Mobil
+421 947 956 670

E-mail
podatelna@kucin.eu
starosta@kucin.eu
oukucin@gmail.com
webmaster@kucin.eu

 

Počitadlo prístupov

 

Počasie

Odkazy

 

Logo natur-pack

Logo

 

Gemeske grune logo

Logo PSK