Hlavná stránka

Občan 

Samospráva

Verejné obstaravanie

 

O obci 

Organizacie v obci

 

Symboly obce Kučín

Erb obce

V modrom poli štítu strieborná (biela) lipa so zlatými (žltými) listami, vpravo od nej zlatý (žltý) kosák a vľavo zlatý (žltý) snop obilia. 
Štít: neskorogotický

Erb obce

Pri návrhoch obecných erbov slúži spravidla ako hlavný heraldický prameň pečať, používaná v minulosti v obecnej agende. Žiaľ, v prípade obce Kučín (podobne ako u takmer všetkých šarišských obcí v údolí Tople) nie je celkom možné takto postupovať. 
V dostupných prameňoch na Slovensku ani v zahraničí sa nám nepodarilo nájsť obecnú pečať s originálnym znamením. V Altenburgerovej zbierke pečatí v Uhorskom krajinskom archíve v Budapešti sa odtlačok obecného typária s charakteristickým pečatným obrazom nenachádza, rovnako aj na písomnostiach v Štátnom oblastnom archíve v Prešove. 
Podarilo sa nájsť iba odtlačok pečate zo 40 - tych rokov 19. storočia s maďarským kruhopisom a vyobrazením obilného snopu obopnutého kosákom. Tento symbol je však identický s niekoľkými desiatkami ďalších obecných pečatí zo Šarišskej stolice toho obdobia, a preto ho v súčasnosti nie je možné použiť ako heraldický prameň pri návrhu obecného erbu žiadnej obce. 
Vzhľadom na tieto skutočnosti a nedochovanie druhotných správ, poukazujúcich na existenciu staršieho pečatidla s pečatným obrazom, je potrebné pristúpiť k tvorbe úplne nového erbu. Tento novotvar by mohol obsahovať aj časti obrazu s popísanej pečate, ako to bolo u erbov iných obcí (Podhorany, Chmeľov, Lada, Kobylnice, Železník a pod). 
Po konzultáciách s obecným úradom sme v erbe Kučína použili kombináciu uvedených poľnohospodárskych symbolov (poukazujúcich ostatne aj na charakteristické zamestnanie obyvateľov) a lipy, ktorá patrí k osobitostiam obce. Predkladaný návrh sa stane platným erbom obce Kučín po jeho odsúhlasení obecným zastupiteľstvom.

 


Erb obce

Pracovná doba

Pondelok
8:00 - 12:00
13:00 - 16:00

Utorok
8:00 - 12:00
13:00 - 16:00

Streda
8:00 - 12:00
13:00 - 16:00

Štvrtok
8:00 - 12:00
13:00 - 16:00

Piatok
8:00 - 12:00
13:00 - 16:00

Základné informácie

Samosprávny kraj
Prešovský

Región
Horný Šariš

Mikroregión
Stredná Topľa

Okres
Bardejov

Počet obyvateľov
316

Prvá písomná zmienka
1335

Matričný úrad
Kurima

Rozloha
719,3927 ha

Kontakt

Obecný úrad
Kučín 57
086 12 Kurima

Telefón
+421 948 592 581
Mobil
+421 947 956 670

E-mail
podatelna@kucin.eu
starosta@kucin.eu
oukucin@gmail.com
webmaster@kucin.eu

 

Počitadlo prístupov

 

Počasie

Odkazy

 

Logo natur-pack

Logo

 

Gemeske grune logo

Logo PSK